Atak paniki – jak sobie z nim radzić?

“Jesteśmy potomkami ludzi żyjących w strachu”*.  Lęk naszych przodków sprawił, że żyli oni ostrożniej, uważali na zagrożenia i chronili swoich bliskich. Przeżyli, a więc mieli możliwość przekazania swoich genów kolejnym pokoleniom. To ewolucja i selekcja naturalna sprawiły, że odczuwanie lęku jest w nas tak mocno, pierwotnie osadzone. Jednak w XXI nie zawsze lęk ułatwia nam życie. […]