Out- toeing czyli gdy chodzisz jak clown 🤡(zdjęcie)

Podczas chodu powinno się stawiać stopy rownolegle. Wtedy siły działające na stawy są najbezpieczniej rozłożone. Niestety często widzi się zaburzenia rotacyjne nóg – stawianie stop do środka lub na zewnątrz.

Zaburzenia rotacyjne:
1. Przeciążają stawy
2. Ograniczają sprawność motoryczną
3. Sprzyjają kontuzjom
Co musisz wiedzieć o out-toeing feet (otf):
1. OTF czesto powiązane są wynikiem wrodzonej retrowersji udowej – czyli zwiększonego kąta szyjkowo – udowego
2. Rotacja na zewnątrz prawej nogi jest naturalną kompensacja L PWŁ – dlatego przy asymetrycznym otf częściej widzi się rotację zew prawej stopy
3. Obustronne otf częściej widzi się u mężczyzn – wynika to prawdopodobnie z budowy miednicy
4. Chód z rotacją zew stop sprzyja powstawaniu płaskostopia – stopa stanowi pierwszy kontakt ciała z podłożem – jej nieprawidłowe ustawienie wymusza adaptacje na wyższych segmentach oraz zmniejszają się funkcje amortyzacyjne stóp
5. Działanie mięśni okołostawowych (głównie mm. pośladków) na kość udową i panewkę stawu biodrowego centralizuje głowę kości udowej by ja ustabilizować i najbardziej optymalnie przygotować do ruchu
6. Rotacja zew w otf w stawie biodrowym wiąże się z zaburzeniem działania mięśni centrujących głowę k. udowej – gdy noga jest stałe w rotacji zew osłabiają się rotatory zewnętrzne czyli przede wszystkim mięśnie pośladkowe! Takie ustawienie stawu wyłacza mm. pośladkowe i skraca długość mięśnia gruszkowatego co dodatkowo blokuje staw w tej pozycji
7. Mięsień gruszkowaty staje się spięty
8. Ustawienie głowy k. udowej w rot zew zmienia ustawienie panewki i tym samym całej miednicy – możemy zaobserwować tyłopochylenie miednicy co powoduje skrócenie gr kulszowo-goleniowej
9. Rot zew st. biodrowych rotuje również zew staw kolanowy – działanie takiej siły przeciąża więzadła kolana
10. Stawianie stop na zewnątrz rozluźnia więzadła boczne stawu skokowego co upośledza stabilność stóp
Pamiętaj zawsze oceniaj struktury jako elementy złożonych funkcji ruchowych. Twoje działania powinny prowadzić do osiągnięcia doskonałości w ruchu złożonym.
❗️Pracuj nad każdym punktem by przywrócić prawidłowy wzorzec chodu.