Hipowentylacja czyli jak zrozumieć wstrzymywanie powietrza.

Schemat przedstawia czynniki wpływające na czas wstrzymywania oddechu. Część mechanizmów pozwala na świadomą kontrolę wentylacji, a część działa automatycznie bez udziału naszej woli. Wszystkie te mechanizmy wpływają na główne ośrodki oddechowe w pniu mózgu. Ich funkcja polega na zwiększaniu (+) lub zmniejszaniu(-) wentylacji w zależności od aktualnych potrzeb organizmu.. Silne wstrzymywanie powietrza i redukcja oddechu […]